Reglement

Wedstrijdreglement Kwakemdrin

 • De contributie voor het seizoen 2018/2019 bedraagt 200 euro.de contributie moet voldaan zijn voor de jaarvergadering, 56.48.82.550 t.n.v. Kwakemdrin te Groningen.
 • De minimale leeftijd voor deelname bedraagt 16 jaar
 • Een team moet minimaal uit 3 spelers bestaan
 • Een team bestaat alleen uit spelers van eigen café en geen spelers uit een ander café
 • Wisselen van spelers tussen team uit het zelfde café is toegestaan, tevens is indien team niet volledig is vaste gasten van de bar halen en laten meespelen toegestaan
 • De bierronde mag alleen gespeeld worden door spelers die ook een single of een koppel gespeeld hebben.
 • De eerste wedstrijdpijl moet voor 21:00 uur gegooid worden
 • De uitslag moet voor donderdag door beide teamcaptains zijn door gegeven
 • Bezwaren dienen ingediend te worden bij de bezwaren commissie
 • “Gastspelers” mogen geen extra single gooien
 • Bestaat een team uit 5 personen mag de 5 de persoon de extra single spelen

Afzeggen en uitstellen wedstrijd:

 • Afzeggen uiterlijk een dag voor de speeldata
 • Daarna alleen af te zeggen op speeldata voor 18:00 uur na overleg met het bestuur
 • Afzeggen bij de teamcaptains
 • Maximaal 2 wedstrijden mogen per seizoen worden afgezegd ( Uitzonderingen nagelaten in overleg met bestuur)
 • Uitgestelde wedstrijden moet binnen 2 speelweken worden ingehaald ( Uitzonderingen nagelaten in overleg met bestuur)wanneer een uitgestelde wedstrijd niet binnen 2 speelweken ingehaald wordt is de uitslag 10-0 voor het team dat niet uitgesteld heeft(als er niet door de teams geprobeerd is de wedstrijd in te halen) is er geen wedstrijduitslag ingeleverd word het 10-0 voor het uitspelende team (het team die de overwinning krijgt word ook bij de bekeruitslagen als winnaar uitgeroepen.

Beker

 • De bekerwedstrijden worden gespeeld met het dubbel in/ dubbel uit systeem: dus iedere leg beginnen met dubbel in
  De wedstrijden worden gespeeld op de thuisspeeldag van het thuisspelende team. Dus als het thuisspelende team de vrijdag als speeldag heeft moet de bekerwedstrijd op vrijdag gespeeld worden,tenzij de wedstrijd uitgesteld word dan is het in overleg tussen de teams.
  De hoogste finish en 180 score tellen mee bekerwedstrijden worden er 9 partijen gespeeld 4 singles 4 dubbels 1 teamgame dus de 5de single komt te vervallen.
  Bij een gelijke stand in punten tellen de aantal gewonnen legs is dit ook gelijk telt het onderlinge resultaat.
  Mochten er meer dan 2 teams een gelijke stand in punten hebben tellen eerst de gewonnen legs, daarna onderling resultaat, is dit ook gelijk telt het aantal legs in de onderlinge wedstrijden, is dit ook gelijk gaat het team dat in de reguliere competitie op de maandag van de speelweek dat de laatste pouleronde wordt gespeeld het hoogst staat door als hoogste. Er word geen rekening gehouden met nog in te halen wedstrijden of uitslagen die nog niet door zijn gegeven.
  De loting word verricht onder toezicht van minimaal 1 bestuurslid
  Loting verricht door Angeliek onder toezicht van Anneke,Steven en moontje met als bestuurslid Henk Klinkhamer

Niet opkomen dagen:

 • Als een team niet opkomt dagen zal er een boete van 20 euro betaald moeten worden binnen 14 dagen
  Dit is een experiment tot halverwege de competitie
 • Na twee maal niet op komen dagen zonder af te zeggen volgt uitsluiting van verdere deelname